YRITYS | PALVELUT | JULKAISUT | LUENNOT | AVOIN AUTOMAATIO | REFERENSSIT
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (VVY) on vuonna 1956 perustettu vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninä on yli 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Yhteistoimintajäseninä on noin 130 alalla toimivaa yritystä.

Vesi- ja Viemärilaitosyhdistyksen kehittämisrahaston tarkoituksena on rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä. Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää koko vesihuoltoalan kehittymistä.

Vesi- ja Viemärilaitosyhdistyksen kehittämisrahasto on myöntänyt avustuksen Ins. tsto Vilmi Oy:n vesihuollon avoin automaatiohankkeelle. Hankkeen pääkohdat käyvät ilmi seuraavista pdf-selostuksista:

VVYn kehittämisrahaston hankeyhteenveto 6.8.2010.
Vesihuollon avoimen automaation loppuraportti 6.8.2010
Avoimen automaation loppuraportin liite 1; avoin valvomo
Avoimen automaation loppuraportin liite 2; puhdasvesipuolen kenttäpään avoimen automaation määritys
Avoimen automaation loppuraportin liite 3; jätevesipuolen kenttäpään avoimen automaation määritys

Tampere 20.1.2010 vesihuollon avoin automaatiotapahtuman ohjelma sekä pidetyt luennot.
Oulunsalo 11.2.2010 vesihuollon avoin automaatiotapahtuman ohjelma sekä pidetyt luennot.

Tammi-helmikuun 2010 aikana vesihuollon avoimen automaation osalta saatu palaute / esitetyt kysymykset