YRITYS | PALVELUT | JULKAISUT | LUENNOT | AVOIN AUTOMAATIO | REFERENSSIT
Oulunsalossa 11.2.2010 pidetyn vesihuollon avoin automaatio tapahtuman ohjelma sekä pidetyt luennot.

Avoimen automaation periaatteet
- VVY:n kehittämisrahaston tukema hanke
- päivän esitysten kriittinen kommentointi toivottavaa, käydään keskustelua asioista
Jouko Vilmi; Lue luento...

Case; Nokian vesihuoltolaitoksen automaation uudistus
- mikä oli lähtötilanne? Miksi automaatiouudistus tehtiin itse? Kuinka hanke eteni?
Piia Alho, vesihuoltoinsinööri; Lue luento...

Vesihuollon viranomaisraportoinnin tulevaisuuden kehittämisnäkymät
- viranomaisraportointi online-tasolla
Jarmo Siekkinen, vesihuoltoinsinööri, DI, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue; Lue luento...

Vihannin Vesi Oy pilot-hankkeen esittely
Erkki Kotila, toimitusjohtaja; Lue luento...

Meri-Lapin Vesi Oy:n pilot-hankkeen esittely
Pekka Salo-Oja, käyttöpäällikkö; Lue luento...

Kälviän Vesiosuuskunnan pilot-hankkeen esittely
Hannu Isokangas, toimitusjohtaja; Lue luento...

Oulun Vesi / Ylikiimingin pilot-hankkeen esittely
Jouko Vilmi; Lue luento...

Tietojen siirto eri järjestelmien välillä / Keypro Oy
- voimuus mahdollistaa johto- ja paikkatietojärjestelmien sekä vesihuollon automaatiojärjestelmien välisen informaation; Lue luento...

Kenttäpään avoimet automaatiotuotteet
- vesihuoltoa varten kehitteillä olevat vakiosovellutukset
- valmiit tuotteet erikseen uusia kohteita varten ja erikseen saneerauskohteisiin
- taajuusmuuttajien nykyistä pidemmälle viety hyödyntäminen
- vaihtoehtoisten tiedonsiirtotapojen hyödyntäminen
- kaukovalvottavan moottoriventtiilin demoesitys
Hannu Savela (Ouman Oy). www-sivu

ClearSCADA-valvomo-ohjelman esittely
- vesihuoltoa varten tehdyt sovellutusohjelmat / opastava käyttöliittymä
- valmistuneet yleisesti saatavilla oleva ohjeisto / koulutusmateriaali
- valvomo-ohjelman tekninen tuki, koulutustapahtumien järjestäminen
- liikuteltavan mittausaseman demoesitys
Tommi Vahtera (THT Control Oy); lue ohjelmointiohje...

Tietotekniikka – ongelma on mahdollisuus – tehokkuutta ja kustannussäästöjä
Petri Lohiniva (Whitezone Oy); Lue luento...

Tapahtumaan osallistui 50 vesihuollon ammattilaista.