YRITYS | PALVELUT | JULKAISUT | LUENNOT | AVOIN AUTOMAATIO | REFERENSSIT
Tampereella 20.1.2010 pidetyn vesihuollon avoin automaatiotapahtuman ohjelma sekä pidetyt luennot.

Avoimen automaation periaatteet
- VVY:n kehittämisrahaston tukema hanke
- päivän esitysten kriittinen kommentointi toivottavaa, käydään keskustelua asioista
Jouko Vilmi; Lue luento...

Case; Nokian vesihuoltolaitoksen automaation uudistus
- mikä oli lähtötilanne? Miksi automaatiouudistus tehtiin itse? Kuinka hanke eteni?
Piia Alho, vesihuoltoinsinööri; Lue luento...

Vesihuollon viranomaisraportoinnin tulevaisuuden kehittämisnäkymät
- viranomaisraportointi online-tasolla
Jarmo Siekkinen, vesihuoltoinsinööri, DI, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue; Lue luento...

Case; Akaan kaupungin Vesihuoltolaitoksen kaukovalvonta / verkoston hallinta
- vesitornin aktiivikäytön avulla koko verkoston hallinta
Jukka Sandelin, vesihuoltoinsinööri; Lue luento...

Case; Nastolan Vesihuoltolaitoksen avoin automaatio
- kaksi keskenään kilpailevaa automaatiourakoitsijaa toteuttaa valvomoiden käyttöliittymiä samoilla periaatteilla
Teemu Salminen, vesihuoltoinsinööri Lue luento...

Case; avoimen automaation pilot-hankkeiden haasteet
- Vihannin Vesi Oy; kustannustehokas kaukovalvonta
- Meri-Lapin Vesi Oy; vedenottamoiden automaatiolle korvaava ratkaisu
- Kälviän Vesiosuuskunta; olemassa olevan kaukovalvonnan korvaaminen
- Oulun Vesi; Ylikiimingin kuntaliitoksen aiheuttamat kaukovalvonnan tarpeet
Jouko Vilmi ja Ate Perkkiö; Lue luento...

ClearSCADA-valvomo-ohjelman esittely
- vesihuoltoa varten tehdyt sovellutusohjelmat
- valmistuneet yleisesti saatavilla oleva ohjeisto / koulutusmateriaali
- valvomo-ohjelman tekninen tuki, koulutustapahtumien järjestäminen
- liikuteltavan mittausaseman demoesitys
Tommi Vahtera, järjestelmäarkkitehti (THT Control Oy); lue ohjelmointiohje...

Tietojen siirto eri järjestelmien välillä
- avoimuus mahdollistaa johto- ja paikkatietojärjestelmien sekä vesihuollon
automaatiojärjestelmien välisen informaation vaihdon
Raimo Virtanen (Keypro Oy); Lue luento... www.keypro.fi

Kenttäpään avoimet automaatiotuotteet
- vesihuoltoa varten kehitteillä olevat vakiosovellutukset
- valmiit tuotteet erikseen uusia kohteita varten ja erikseen saneerauskohteisiin
- taajuusmuuttajien nykyistä pidemmälle viety hyödyntäminen
- vaihtoehtoisten tiedonsiirtotapojen hyödyntäminen
- kaukovalvottavan moottoriventtiilin demoesitys
Hannu Savela (Ouman Oy). www-sivu

Tietotekniikan mahdollisuudet ja automaation tietoturva, tilaisuuden yhteenveto
Ate Perkkiö (Rooper Ky); Lue luento...

Tapahtumaan osallistui 55 vesihuollon ammattilaista.