YRITYS | PALVELUT | JULKAISUT | LUENNOT | AVOIN AUTOMAATIO | REFERENSSIT
Jouko Vilmi on julkaissut kymmeniä vesi- ja viemärilaitosten kaukovalvonta-/automaatiojärjestelmiin sekä tiedonsiirtoon liittyviä lehtikirjoituksia.
Tässä yhteydessä on esitetty muutamia lehtikirjoituksia.

Vesi- ja viemärilaitosten huolto-ohjelmien käyttöönotto.
Vesihuollossa käytössä olevien radiomodeemiverkkojen ylläpito.
Radiomodeemiverkon soveltaminen vesihuollossa.
Vesihuollon automaatiojärjestelmien tekijänoikeudet.
Tietotekniikka vesilaitosten prosessien hallinnassa.
Hitec-osaamisen merkitys lisääntyy vesi- ja viemärilaitosten ylläpidossa.
GSM-tiedonsiirrosta ratkaisu vesi- ja viemärilaitosten kaukovalvontaan?
Vesilaitoksen piirustukset sähköiseen muotoon.
Kuntaliitokset luovat haasteita vesihuollolle.
Lehtijuttu avoimesta automaatioista Vesitalouslehdessä 3-2010.
Lehtijuttu Kuntatekniikkalehdessä 11/2011 ”kuntaliitos on mahdollisuus ammattimaiseen vesihuoltoon”