YRITYS | PALVELUT | JULKAISUT | LUENNOT | AVOIN AUTOMAATIO | REFERENSSIT
Julkaistu Kunnossapito-lehdessä 7 - 2004
Jouko Vilmi

Vesi- ja viemärilaitosten huolto-ohjelmien käyttöönotto.

Vesi- ja viemärilaitosten automaatiojärjestelmät sisältävät usein jopa "teollisuustasoisia" huolto-ohjelmia ja -tiedostoja. Varsinkin pienillä vesi- ja viemärilaitoksilla huolto-ohjelmien käyttöönotto on jäänyt kesken. Ehkä yhtenä syynä on se, että ohjelmat on alunperin tehty vaativampaa käyttöä varten. Kahden pumpun jätevedenpumppaamolle riittäisi yksinkertaisempi ja ennen kaikkea helppokäyttöisempi huoltotapahtumien kirjaus.

Saataisiinko huoltotiedostot käyttöön, jos tyydyttäisiin perusasioihin?

Useimpien automaatiojärjestelmien yhteydessä olevat laitekortit/huoltokortit/huolto-ohjelmat sisältävät ainakin allekirjoittaneen mielestä huomattavasti turhia "ruutuja". Onko kenttäkäytössä tarpeellista tietää pumppaamon mitoitukseen ja rakentamiseen liittyvät tiedot? Huoltotiedoista on syytä jättää pois mm. automaation asetusarvot syystä, että samat tiedot ovat jo muutoinkin käytettävissä. Yhtenä ongelmana on "tarpeettomien" huoltokorttitietojen päivittäminen.

Onko huoltovälihälytys tarpeellinen?

Huoltokortin yleinen käyttötarkoitus on suorittaa automaattinen huoltohälytys kun pumppu on ollut käytössä tietyn tuntimäärän. Mikäli huoltovälihälytyksen tullessa ei ole valmiuksia suorittaa pumppuhuoltoa, voi hälytykseen perustuva huoltotoiminta olla virheellinen lähestysmistapa koko asialle. Ainakin pienet vesi- ja viemärilaitokset pystyvät perustamaan huoltotoiminnan käyttäjän aika-ajoin suorittamiin käyntiaikojen läpikäymiseen.

Puuttuva paikallistuntemus lisää huoltotietojen tarvetta.

Sähköpiirustukset, purkukaivon sijainti, pääsulakkeiden sijainti tai vaikkapa pumppaamon koordinaatit voivat olla tärkeitä perustietoja varsinkin suurien ylikunnallisten vesilaitosten huollossa. Tulevaisuudessa voi myös huoltotehtävien ulkoistaminen lisätä ennakkoon kerättävien huoltotietojen tarpeellisuutta.

Huoltokortin käyttö saatava selkeäksi.

Pumppaamolla suoritettava huoltotapahtuman kirjaus tulee pystyä suorittamaan muutamalla "klikkauksella". Tapahtuman päivämäärä, yleisimmät huoltotapahtumat ja huollon suorittaja ovat sellaisia tietoja, jotka voidaan saada valmiina valikosta. Ainoastaan poikkeukselliset tapahtumat vaativat huoltohenkilöstöltä enemmän kirjoittamista.

Huoltotapahtumien myöhempää analysointia varten voivat ohjelmat sisältää vaativampiakin tilastointiominaisuuksia. Hakutoimintoja voisi olla esim:
  • pumppaamokohtaiset viat
  • haku hälytys-, vika- tai huoltotapahtuman perusteella
  • haku päivämäärän perusteella
  • haku tekijän perusteella
  • haku ns. kiinteiden pumppaamokohtaisten perustietojen perusteella